O nás

Naší vizí je zisk, pramenící ze spolupráce
se spokojeným zákazníkem

Společnost TRIOS, spol. s r.o. vyrábí vysoce kvalitní kultivační média pro potřeby klinického, průmyslového a veterinárního trhu. Společnost je držitelem ISO 9001:2016 pro systém managementu kvality a všechny výrobky procházejí zkušební laboratoří výstupní kontroly akreditované dle ISO/IEC 17025. Dále působí jako distributor a servisní společnost pro přední světové výrobce (COPAN Italia, BD, Virion/Serion, Chromagar). Firma od roku 1991 úspěšně zásobuje nejen český trh in vitro diagnostiky.

Politika kvality společnosti

Naši zákazníci – aktuální i potenciální – vyžadují kvalitní výrobky i služby, vše za přiměřenou a konkurenční cenu. Pod tímto pojmem očekávají to, co jim ve vybraných komoditách naší produkce nenabízí žádná jiná společnost. Proto vedení společnosti zpracovalo a vyhlásilo tuto Politiku kvality, kterou se zajišťuje řízení, plánování a organizování veškerých činností tak, aby byl spokojený zákazník středobodem veškerého našeho konání.

Za naplňování Politiky kvality nese zodpovědnost každý zaměstnanec společnosti.

Protože každý zákazník je jedinečnou individualitou, jsou klíčové hodnoty naší společnosti nastaveny tak, aby byl každý z nich poctěn individuálním přístupem s maximalizací míry jeho spokojenosti.

Klíčové hodnoty naší společnosti

Spokojenost
hlavní prioritou společnosti navenek je spokojený zákazník

Zisk
hlavní prioritou dovnitř společnosti, plynoucí ze samé podstaty soukromého podnikání, je zisk

Vstřícnost
každý zaměstnanec je připraven naslouchat požadavkům a problémům zákazníka a je zároveň ochoten je vstřícně řešit

Odbornost
zákazník má nárok na vysokou odbornou úroveň poskytovaných služeb

Dostupnost
zákazníkovi jsou veškeré služby společnosti vždy k dispozici, v míře přiměřené jeho objektivním potřebám

Čas
zákazník má právo na rychlou reakci při vyřizování svých požadavků

Informace
zákazník má právo na úplné a pravdivé informace o našich výrobcích a službách

Volba
zákazník má právo konečné volby o použití výrobku nebo služby, kterou naše společnost nabízí

Historie společnosti:

1991
založení společnosti TRIOS, spol. s r. o.
1992
obchodní činnost mimo zdravotnictví
1993
změna vlastnické struktury společnosti (jeden vlastník)
1994
zahájení distribuce výrobků firmy Organon Teknika®, B. V.
1995
instalace prvního hemokultivační automatu v České republice
1996
vydavatelství lékařských časopisů
1997
medicínský a laboratorní software
1998
zahájení distribuce výrobků firem Denka Seiken® a Diesse®
1999
ukončení spolupráce s firmou Organon Teknika®, B.V.
2000
zahájení distribuce výrobků firmy Becton Dickinson Int.®
2001
anaerobní systém LAS™ – vývoj a uvedení na trh
2002
zahájení vlastní produkce hotových bakteriologických kultivační médií MKM™
2003
systematické zásobování mikrobiologických laboratoří kultivačními médii
2004
zahájení distribuce výrobků Vircell s. r. l.
2005
leader v prodeji hotových kultivačních médií v ČR a SR
2006
zahájení distribuce a licenční výroby chromogenních médií CHROMagar™ / COLOREX™
2006
otevření pobočky TRIOS, spol. s r. o. v Hradci Králové
2007
instalace technologie kontituálního lití půd do Petriho misek Online Engineering Inc.
2008
instalace prvního mikrobiologického identifikačního/citlivostního automatu BD Phoenix™
2009
zahájení spolupráce s firmou COPAN Italy na konceptech robotického systém W.A.S.P. a Liquid Based Microbiology
2010
instalace prvního robotického systému W.A.S.P. (COPAN Italy) ve střední a východní Evropě
2011
uzavření distribučního kontraktu se společností Microgen Bioproducts Ltd. na celosvětovou distribuci systému LAS™/MAS™
2012
první instalace nového systému pro vyšetřování hemokultur v ČR – BD Bactec FX 200
2013
zahájení spolupráce se společností Ecoli, s. r. o.
2014
zahájení distribuce výrobků společnosti Institut Viron-Serion GmbH
2016
zahájení spolupráce se společností Momentum Bioscience Ltd.
2017
zahájení spolupráce se společností OpGen, Inc.
2017
zahájení spolupráce se společností Alifax S.r.l.

ISO certifikát CZ

ISO certifikát EN